บริษัท มาร์ค อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท มาร์ค อินโนเวชั่น จำกัด

มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยยึดหลักความจริงใจและความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยยึดมั่นตามนโยบายที่วางไว้ เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งในด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และระบบสายพานลำเลียงสินค้า โดยคาดหวังที่จะได้ร่วมแบ่งเบาภาระ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดน้อยลงไม่มากก็น้อย

Slogan

เต็มที่ เต็มใจ ตั้งใจบริการ

จำหน่ายสินค้า ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

Service & Promotion

  • รับพิมพ์งาน เรารับงานพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิต/วันที่หมดอายุ หรือระหัสต่างๆลงบนตัวสินค้าเช่น บนฝา/ข้างขวด ฉลากสินค้า/หรือตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการได้ทุกพื้นผิว
  • บริการเครื่องเช่า บริการให้เช่าเครื่องพิมพ์โดยคิดเป็นรายเดือน รายปี

สินค้า และบริการด้านอื่นๆ

จำหน่ายเครื่องยิงวันที่ อิงค์เจ็ทสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก (Continuous InkJet, CIJ) เป็นเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กได้ 1-4 บรรทัด ความสูงตัวอักษรตั้งแต่ 2 มม.- 10 มม. โดยประมาณ สามารถยิงห่างจากวัตถุได้ 1 – 3 ซม. มีระบบปั๊มภายในตัวเครื่อง ไม่ต้องใช้ลมจากภายนอก พร้อมหัวพิมพ์ที่มีสายต่อจากตัวเครื่องยาวประมาณ 2 เมตร ใช้น้ำหมึกและสารละลายคู่กันเวลาทำงาน

เป็นอิงค์เจ็ทที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดเครื่องสำอาง, ซองอาหารแช่แข็ง, ปลากระป๋อง ฯลฯ มีหมึกให้เลือก ได้แก่ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดง และสีขาว