Welcome to บริษัท มาร์ค อินโนเวชั่น จำกัด

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยยึดหลักความจริงใจและความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยยึดมั่นตามนโยบายที่วางไว้ เราขอเป็นทางเลือกหนึ่งในด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และระบบสายพานลำเลียงสินค้า โดยคาดหวังที่จะได้ร่วมแบ่งเบาภาระ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดน้อยลงไม่มากก็น้อย

สินค้าคุณภาพ

ขอเป็นทางเลือกหนึ่งในด้านการให้บริการที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และระบบสายพานลำเลียงสินค้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดน้อยลงไม่มากก็น้อย

รับพิมพ์งาน

เรารับงานพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิต/วันที่หมดอายุ หรือระหัสต่างๆลงบนตัวสินค้าเช่น บนฝา/ข้างขวด ฉลากสินค้า/หรือตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการได้ ทุกพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ (หมึกกันน้ำ)

Ink For Industria

จำหน่ายหมึกพิมพ์ สามารถพิมพ์ติดได้ทุกพื้นผิว เช่น กระดาษเคลือบมัน,พลาสติด, แก้ว,โลหะ,อลูมิเนียม แห้งเร็ว 2-6 วินาที มีสีให้เลือกใช้

บริษัท มาร์ค อินโนเวชั่น จำกัด

จำหน่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต, หมึกพิมพ์, รับพิมพ์งาน, บริการเช่าเครื่องพิมพ์, สายพานสำเร็จรูป

Style Switcher

6 Predefined Color Skins